پاورپوینت علوم و فنون ادبی2 درس چهارم سبک عراقی

پاورپوینت علوم و فنون ادبی2 درس چهارم سبک عراقی

پاورپوینت علوم و فنون ادبی2 درس چهارم سبک عراقی

 

 

 

 

پاورپوینت علوم و فنون ادبی درس چهارم سبک عراقی با 14 اسلاید قابل ویرایش می باشد 

موضوعات پاورپوینت سبک عراقی:

سبک شناسی قرن های هفتم،هـشتم و نهم 

شعر در سه قلمرو زبانی،ادبی و فکری

 

قلمرو زبانی

قلمرو ادبی

قلمرو فکری

مقایسه ویژگی های فکری سبک خراسانی و عراقی

نثر در قلمرو زبانی ،ادبی و فکری

این پاورپوینت خلاصه درس چهارم سبک عراقی مربوط به کتاب علوم و فنون ادبی 2 پایه یازدهم می باشد.