پاورپوینت شعر فروشگاه فایل ماسل

پاورپوینت شعر فروشگاه فایل ماسل

پاورپوینت شعر فروشگاه فایل ماسل

 

 

 

 

پاورپوینت شعر با 14 اسلاید قابل ویرایش می باشد 

موضوعات پاورپوینت شعر:

تعریف شعر

وزن شعر

غرض از خیال انگیز بودن شعر چیست؟

آشنایی با چند اصطلاح(حرف)

ردیف

قواعد قافیه

یک اسلاید از این پاورپوینت:

هر مصوت با یک یا دو صامت بعدش قافیه قرار می گیرد:مصوت +صامت(+صامت). 

مثال:

کی شعر تر انگیزد خاطر که حزین باشد؟      یک نکته از این معنی گفتیم و همین باشد

در این شعر «ین» (مصوت +صامت) حروف قافیه است.

مثال هایی دیگر :

نفسم گرفت از این شب در این حصار بشکن               دراین حصار جادویی روزگار بشکن

(شفعیی کدکنی)

ردیف :بشکن /واژگان قافیه:حصار و روزگار/حروف قافیه :«ار»